Starte den installerte programvaren

Under programvareinstallering er et programmenyelement og en skrivebordsnarvei angitt for å tillate brukeren å starte Vodafone Mobile Connect Lite. 

 

Avhengig av hvordan oppstartsinnstillingene er angitt (se Startup manuell start er standardinnstillingen) vil Vodafone Mobile Connect Lite starte opp automatisk når Windows lastes, ellers må brukeren starte applikasjonen manuelt enten fra skrivebordsikonet eller programmenyen.  Ifølge standardinnstillingen må du starte applikasjonen manuelt ved første gangs bruk.

Applikasjonen vil startes, og så sant en støttet enhet er koblet til datamaskinen, vil programvaren kobles automatisk til denne enheten.

 

Starte den installerte programvaren

Når enheten kobles til datamaskinen, gjøres USB-disken tilgjengelig gjenkjent av Windows. Senere vil Vodafone Mobile Connect Lite lastes og kjøres.  Merknad: En forutsetning er at automatisk kjøring av CD ikke er deaktivert på den angitte datamaskinen.

 

Hvis applikasjonen kjører dette vises med et Vodafone-ikon i Windows-varslingsområdet.

 

Hvis du vil bekrefte, holder du markøren over ikonet slik at navnet vises.

 

VMC Lite  img2 Starte Vodafone Mobile Connect Lite

 

Ikonet i systemstatusfeltet vil få et grønt hakemerke for å angi at det er opprettet en tilkobling til en telefon eller et annet tilkoblet modem. På enkelte enheter (med bare én kommunikasjonsport) forsvinner det grønne hakemerket når det opprettes en nettverkstilkobling. På andre enheter (med flere kommunikasjonsporter) vil det grønne merket være til stede også når det er opprettet en nettverkstilkobling.

 

Hvis klienten ikke er synlig, høyreklikker du musen over ikonet, så presenteres en meny.

Ved å velge Start klient vises klientapplikasjonen se Launch Client

Starte Vodafone Mobile Connect Lite