Gå tilbake til hovedskjermbildet hvis du ikke er der, og velg Koble fra-knappen for gjeldende tilkobling.

 

Frakobling