Forutsatt at du er fornøyd med disse valgene, kan du trykke på Koble til-knappen for å starte tilkoblingsprosessen. Under denne prosessen er flere indikasjoner tilgjengelige.

 

3. Oppsummeringsskjermbildet under tilkoblingsprosessen endres “mastikonet” fra en statisk til en animert versjon når tilkoblingen skjer.
4. Fremdriftsmeldinger tilbys i “systemskuffen” i ballongformat for å angi hvert tilkoblingstrinn.

 

Merk at denne prosessen tarta litt tid, avhengig av tilkoblingsenheten. Når brukeren kobler seg til og fra, er det også mulig at forsinkelser i Windows fører til at disse meldingene vises usynkronisert. Vær tålmodig.

Etablere en forbindelse