SIM PIN

 

For å øke sikkerheten angir mange brukere en SIM PIN på telefonen.  Dette alternativet gir brukeren mulighet til å angi PIN-koden for telefonen automatisk.  Når Vodafone Mobile Connect Lite kobles til en enhet som har et PIN-sikret SIM-kort, blir brukeren bedt om å angi denne PIN-koden.  Denne PIN-koden må angis korrekt for å fortsette.  Hvis dette er feilaktig angitt utover operatørens grense, må brukeren innhente og angi PUK-koden korrekt.

 

PUK PIN

 

Dette alternativet gir brukeren mulighet til å angi PUK-koden automatisk for den mobile enheten.

Angi PIN