Dette avsnittet beskriver grunnleggende bruk av Vodafone Mobile Connect Lite.

 

Bruke VODAFONE MOBILE CONNECT Lite