Als u een nieuw bericht wilt opstellen, kiest u uit de knoppen of in het menu de optie Nieuw.

 

In een venster kunt u het telefoonnummer van het ontvangende apparaat en de tekst invoeren. Door op de knop Aan te klikken kunt u een of meer vermeldingen uit uw adresboek selecteren. Als u het telefoonnummer met de hand invoert, kunt u dit met de knop Toevoegen aan contactpersonen toevoegen aan uw adresboek.

 

Tijdens het invoeren van het bericht ziet u het aantal opgestelde berichten en het aantal gebruikte tekens.

 

U kunt ook nieuwe SMS-berichten maken op basis van een bestaand bericht met de opties Beantwoorden, Antwoord bevat oorspronkelijk bericht en Doorsturen. De dialoogvensters werken op dezelfde manier als het dialoogvenster voor een nieuw bericht.

 

 

Een SMS-bericht opstellen en verzenden