Als u tevreden bent over de overige instellingen en op de knop Verbinding maken klikt, wordt er een verbinding tot stand gebracht. Tijdens dit proces ziet u verschillende indicaties.

1. Een overzicht. Tijdens het maken van de verbinding verandert het pictogram van de zendmast van een statische afbeelding in een bewegende afbeelding zodra er verbinding is.
2. In het systeemvak worden meldingen over de voortgang in de vorm van een tekstballon weergegeven.

Afhankelijk van het apparaat waarmee verbinding wordt gemaakt, kan dit proces enige tijd duren. Bij het maken en verbreken van de verbinding is het bovendien mogelijk dat deze meldingen niet helemaal synchroon lopen als gevolg van een zekere vertraging in de vensters. U moet even wachten.

Verbinding maken