Tijdens de installatie wordt een programmamenu gemaakt. De programma’s worden meestal in de programmamap Vodafone\Vodafone Mobile Connect Lite geplaatst.

Er zijn drie menu-items, die hierna worden beschreven.

Programmamenu