Als de huidige configuratie normaal heeft gewerkt, wijst dit erop dat het probleem niet direct te wijten is aan de configuratie.

Als de configuratie nooit heeft gewerkt, controleert u het volgende:

· Het apparaat moet ondersteund zijn. Als het apparaat niet wordt ondersteund, wil dit niet zeggen dat het ook niet zal werken. Wel kunt u in dit geval een foutmelding krijgen als Onverwachte reactie van telefoon! Dit wil zeggen dat de telefoon niet volledig conform de eisen is.
· De USB-stuurprogramma’s voor de telefoon moeten geïnstalleerd zijn. Bij ondersteunde telefoons worden deze tijdens de installatie automatisch meegeïnstalleerd. Voor telefoons die niet worden ondersteund, hebt u de juiste stuurprogramma’s nodig.
· De pc en telefoon moeten goed op elkaar zijn aangesloten. Alle stekkers moeten goed vastzitten.
· Zorg ervoor dat er geen andere telefoonsoftware actief is. Dergelijke software kan tot gevolg hebben dat Vodafone Mobile Connect Lite geen verbinding kan maken met uw telefoon, zodat de software niet werkt.
· U mag niet zijn aangemeld als andere gebruiker.

Heeft het programma ooit goed gewerkt met de telefoon die u nu gebruikt op uw huidige pc?