Als de telefoon normaal heeft gewerkt en het plotseling niet meer doet zonder dat er een foutmelding wordt weergegeven, moet u het volgende controleren:

· Het apparaat moet aangesloten zijn. Als dit niet zo is, sluit de telefoon dan opnieuw aan en ga naar Apparaten beheren. Controleer daar of het apparaat aanwezig en geselecteerd is. Als u een RIM Blackberry gebruikt en uw apparaat met een wachtwoord is beveiligd, kan een wachtwoordvenster worden weergegeven. Als u het juiste wachtwoord niet invoert, kan de pc geen verbinding maken met het apparaat.
· Het apparaat moet aanstaan. Bij sommige van de eerste apparaten kan het gebeuren dat het apparaat moet worden gereset door de batterij te verwijderen.
· Het apparaat moet een actieve simkaart met het juiste datatarief bevatten.
· Er moet een netwerk aanwezig zijn. Kijk op het display van de telefoon of er een netwerk aanwezig is. Als het apparaat geen display heeft, controleert u via Extra | Band selecteren of er een geschikt netwerk aanwezig is.

Als dit niet lukt, start u Vodafone Mobile Connect Lite opnieuw.

Eerder werkte de huidige configuratie probleemloos