Dit gedeelte bevat informatie over de menu-items van het product.

De client bestaat uit de volgende hoofdcomponenten:

· Een titelbalk met daarop de naam van het programma (Vodafone Mobile Connect Lite).
· Een menubalk met opties voor het beheer van alle verbindingsinstellingen.
· Een zijbalk met functies voor het scherm dat zichtbaar is rechts van de zijbalk.
· Het huidige scherm met contextafhankelijke informatie en functies.

Deze items worden hier besproken.

De menubalk is altijd zichtbaar en biedt diverse keuzemogelijkheden, die hierna nader worden beschreven:

· Bestand
o Vodafone SMS
o Afsluiten
· Beeld
o Hoofdscherm
o Verbruik
· Instellingen
o Taal
o Starten
o APN-instellingen
o Verbruiksinstellingen
o Verbindingen beheren
o Apparaten beheren
o Statistieken registreren
o Netwerkvoorkeuren
o Verificatie-instellingen
· Extra
o Band selecteren
o Pincode wijzigen
o Pincode vragen
· Help
o Diagnose
o Help-inhoud
o Info

Menu-items van VODAFONE MOBILE CONNECT Lite