Het product wordt in enkele stappen ingesteld. Deze stappen worden hier beschreven. Meer informatie over elke taak wordt apart beschreven.

1. Sluit het apparaat aan dat u als modem wilt gebruiken.
2. Selecteer het apparaat in het onderdeel Apparaten beheren.
3. Selecteer Verbinding maken in het hoofdscherm.

Dit is een minimum. Het kan zijn dat er meer stappen nodig zijn, bijvoorbeeld omdat een netwerkinstelling moet worden geselecteerd of omdat voor een bepaald apparaat meer informatie nodig is.

Productinstellingen