Het menu Info verschaft informatie over de versie van de software (weergegeven op de titelbalk) en de auteursrechten.

Info