De component in het notificatiegebied (systeemvak) van Windows is de basis van de software. Deze component staat in voor de algehele werking en de verbinding tussen de pc en het apparaat.

De gebruikersinterface van de component in het systeemvak werkt als volgt:

· Als u met de linkermuisknop op het pictogram dubbelklikt, wordt het clientvenster geopend of gemaximaliseerd.
· Als u met de rechtermuisknop op het pictogram klikt, wordt een menu weergegeven met opties, die hierna worden beschreven.

Component in notificatiegebied van Windows