Jeigu SMS programos langas yra atidarytas, tai Vodafone Mobile Connect Lite programa nuolatos tikrins ar nėra naujų SMS pranešimų.

 

Gauta nauja SMS žinutė patenka į aplanką “Gauta” ir yra rodoma ryškesniu šriftu, kol yra perskaitoma. Tuo pat metu, naujos žinutės piktograma pasirodys ir Windows pranešimų srityje. Ši piktograma išnyks, kai žinutė bus perskaityta.

 

Galite pasirinkti, kad žinutės būtų automatiškai ištrintos iš mobilaus įrenginio, kai tik žinutė pasirodo SMS programos lange. Nustatymus reikia atlikti “Pirmumas | Žinutės” nustatymuose.

 

 

SMS gavimas