Šiame rodinyje rodomi ryšiai, kuriuos galima sudaryti.

· Automatinis susijungimas: programa jungsis prie tinklo automatiškai, kai tik tinklas bus aptiktas. Tai gali įvykti įjungus kompiuterį arba kai prijungiamas mobilusis įrenginys.
· Paklausti prieš susijungimą: pasirodo lentelė, iš kurios reikia pasirinkti tinklą arba atidaromas pagrindinis programos rodinys.
· Susijungti rankiniu būdu: kai tik tinklas yra aptiktas, pasirodęs pranešimas įgalina vartotoją atidaryti pagrindinį programos rodinį.

 

Tvarkyti ryšius