Šis rodinys pateikia šiuo metu prieinamus prijungtus mobiliuosius įrenginius.

Dažniausiai vartotojas yra prijungęs tik vieną įrenginį, visgi, jei prijungta daugiau įrenginių, tada vartotojas gali pasirinkti norimą įrenginį ir nustatyti jį kaip numatytąjį.

 

Rodinys “Tvarkyti įrenginius” pateikia įrenginio pavadinimą, galimybę nustatyti įrenginį kaip numatytąjį, būsenos indikatorių.

 

Įrenginio pavadinimo laukelyje rodomi prijungtų prie kompiuterio mobiliųjų įrenginių pavadinimai.

Pasirinkimas “Nustatyti kaip numatytąjį” įgalina vartotoją pažymėti įrenginį kaip numatytąjį.

 

Būsenos indikatorius gali įgyti tokias būsenas:

· Aktyvus – mobilųjį įrenginį naudoja Vodafone Mobile Connect Lite programa
· Neaktyvus – mobiliojo įrenginio nenaudoja jokia programa
· Naudojamas – mobilųjį įrenginį naudoja kita programa
· Nepasiekiamas – mobilusis įrenginys prijungtas, tačiau neatsako į komandas.

Tvarkyti įrenginius