Galima pasirinkti ar jungtis tik prie 2G (GPRS), tik prie 3G (UMTS/HSDPA) arba pageidaujama 3G (UMTS/HSDPA) tinklo. Šie nustatymai yra naudingi kai naudojamasi tarptinklinio ryšio paslaugomis arba vietovėse, kur signalas yra silpnas ir nepastovus. Kai kurie įrenginiai jungsis tik prie įmanomo sparčiausio ryšio.

Tinklo pirmumas