Naudojimo ataskaitos pateikiamos “Peržiūrėti naudojimą” rodinyje. Šis pasirinkimas leidžia nustatyti duomenų kiekio (MB) ir ryšio laiko (val) ribas; šios reikšmės yra naudojamos “Naudojimo” rodinio sugradavimui. Kai yra viršijamos nustatytos ribos, skalė sugraduojama iš naujo automatiškai.

 

Galima įjungti “Naudojimo” perspėjimus. Galima nustatyti perspėjimą prieš pasiekiant nustatytą naudojimo ribą (perspėjimas pasirodys, kai bus pasiekta apie 95% nustatytos ribos) ir kai riba bus pasiekta arba viršyta.

 

Jei pasirinksite rodyti perspėjimą, kai riba jau pasiekta, perspėjimas bus rodomas visada, kai tik bus inicijuojamas ryšys, kuriam nustatyta naudojimo riba yra viršyta. Kad atšauktumėte perspėjimo rodymą, nuimkite pažymėjimą nuo šio pasirinkimo arba padidinkite naudojimo ribą.

 

 

Naudojimas