Šis meniu elementas uždaro pagrindinį langą – programos “Systray” komponentas liks aktyvus. Jei norite visai uždaryti programą, reikia pasirinkti “Išeiti” iš komponento “Systray” piktogramos meniu – žr. Išeiti

Išeiti