Programos įdiegimo metu Windows programų meniu sąraše sukuriama programos meniu. Programa įprastai būna aplanke “Vodafone\ Vodafone Mobile Connect Lite”.

Įdiegtos programos Meniu