Eräät laitteet vaativat verkon palvelukeskuksen numeron. Se voidaan määrittää kohdassa Asetukset | Palvelukeskus. Jos verkkoa ei löydy avattavasta valikosta, voit kirjoittaa puhelinnumeron erikseen.

Palvelukeskuksen numeron asetus