Näyttää tietoja liitetystä laitteesta, verkkoasetuksista ja järjestelmän kokoonpanosta.

Vianmääritys