Käyttöraportit näytetään Käyttö-näkymässä. Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi asettaa rajat sekä aikaa (hrs) että tietomääriä (Mb) koskeville arvoille. Käyttö-näkymä skaalataan näiden arvojen avulla. Jos käyttäjä ylittää rajat, näkymä skaalataan automaattisesti uudelleen.

Voit määrittää myös käyttövaroituksia. Sinua voidaan varoittaa ennen käyttörajan saavuttamista (varoitus ilmestyy noin 95 %:n kohdalla käyttörajasta) ja kun raja saavutetaan tai ylitetään.

Jos valitset varoituksen käyttörajan ylittymisestä, varoitus näkyy aina, kun avataan datayhteys, jonka raja on ylitetty. Jos haluat estää varoituksen, poista tämän vaihtoehdon valinta tai suurenna kyseistä käyttörajaa.

 

Käytön asetukset (Usage Settings)