Jos puhelin on toiminut aiemmin, mutta se lakkaa toimimasta ilman virhesanomaa, tarkista, että

laite on yhdistetty. Jos ei ole, muodosta yhteys puhelimeen uudelleen ja siirry Laitehallintaan. Tarkista, että laite on yhdistetty ja valittu. Jos käytössä on RIM Blackberry ja laitteeseen tarvitaan suojaussalasana, näyttöön voi tulla salasanaikkuna. Jos oikeaa salasanaa ei syötetä, tietokone ei voi muodostaa yhteyttä laitteeseen.
laitteen virta on kytketty. Jotkin aiemmat laitteet on pitänyt joissakin virhetilanteissa alustaa uudelleen poistamalla laitteesta akku.
laitteessa on aktiivinen SIM-kortti.
puhelimen näytössä näkyy, että verkko on käytettävissä. Jos puhelimessa ei ole näyttöä, tarkista Työkalut | Valitse verkko -kohdasta, onko sopivia verkkoja käytettävissä.

Jos nämä toimet eivät tepsi, yritä käynnistää Vodafone Mobile Connect Lite -sovellus uudelleen.

Nykyinen kokoonpano on toiminut aiemmin