Kui klientrakendus töötab, siis ekraanib selle ja toob esiplaanile. Kui kasutusaken ei tööta, siis käivitab kasutusakna.

Käivita klient