Olemas on järgmised kaustad:

 

· Sisendkast – salvestab telefoni poolt vastu võetud tekstisõnumid. Lugemata sõnumid on paksus kirjas.
· Väljundkast – salvestab sõnumid, mis on Vodafone Mobile Connect Lite’i poolt saadetud, kuid mida ei saa veel telefoni saata.
· Mustandid – teie koostatud ja salvestatud tekstisõnumid.
· Saadetud – tekstisõnumid, mille olete Vodafone Mobile Connect Lite’i abil saatnud
· Kustutatud – kustutatud tekstisõnumid.

SMS-kaustad