Võimalus aktiivse andmeühenduse korral tesktisõnumeid saata või vastu võtta sõltub seadmest: osad seadmed, näiteks Huawei E220, toetavad seda, osad mitte. Juhul kui antud seade ei toeta samaaegset andmeside ja SMS-i, jäävad koostatud tekstisõnumid telefoniühenduse vabanemiseni väljundkasti.

SMS ja andmeühendused