Kui SMS-aken on avatud, kontrollib Vodafone Mobile Connect Lite regulaarselt uute tekstisõnumite olemasolu telefonis.

 

Kui uus tekstisõnum saabub, ilmub see sisendkasti ja kuvatakse paksus kirjas, kuni olete seda lugenud. Samal ajal ilmub  Windowsi olekualale uue sõnumi ikoon. See ikoon kaob niipea, kui sõnum on loetud.

 

Menüüs Eelistused | Sõnumid võite valida võimaluse kustutada sõnumid automaatselt oma telefonist, kui need on juba SMS-aknas kuvatud.

 

 

SMS-i vastuvõtmine