Oma aadressiraamatusse saate importida komadega eraldatud loendi formaadis tekstifaili. Fail peab olema järgmises formaadis:  „number”, „nimi”, millele järgneb tagasijooks ja reavahetus.

 

Võite importida ka oma telefoni SIM-kaardilt, kui telefon seda võimalust toetab. Ühe nime kohta mitut telefoninumbrit (näiteks mobiili- ja töönumber) toetavates telefonides näidatakse selliseid sissekandeid harilikult kujul „nimi\M” või “nimi\T”. See notatsioon võib telefonitsi erineda.

 

Kummalgi juhul ei impordita üksust, mis on aadressiraamatus juba olemas.

 

Importimise lõpul kuvatakse kinnitusteade, milles tuuakse imporditud üksuste koguarv.

 

Kontaktide import