Olenevalt määratud käivitussätetest (vt punkt 6.3.2 vaikevariandiks on käsikäivitus) käivitub Vodafone Mobile Connect Lite kas automaatselt Windowsi käivitamisel või kasutaja peab rakenduse töölaua ikooni abil või programmimenüü kaudu käsitsi käivitama.

Kui rakendus töötab, näitab seda Vodafone’i ikooni olemasolu Windowsi olekualas.

Kontrollimiseks viige hiirekursor ikooni kohale see kuvab oma nime.

VMC Lite embim2 Vodafone Mobile Connect Litei käivitamine

 

Süsteemisalve ikoonil kuvatakse roheline kriipstähis, et anda märku loodud ühendusest telefoni või muu modemiga. Mõnel seadmel (millel on ainult üks järjestikport) kaob võrguühenduse loomisel roheline kriipstähis ära. Teistel seadmetel (millel on duaalne järjestikport) jääb roheline kriipstähis alles ka loodud võrguühenduse korral.

Kui kasutusakna menüü ei ole nähtaval, tehke hiirega ikoonil paremklõps. ekraanile ilmub menüü.

Kasutusakna toob ekraanile valik “Käivita klient”.

 

 

Vodafone Mobile Connect Lite’i käivitamine