See aken esitatakse pärast käivitamist. Selles on toodud:

1. praeguse ühendusoleku tähis;
2. ühenduse loomise või katkestamise nupp;
3. võimaliku aktiivse ühendusega seotud andmed

Põhiaken