Selle valiku alt saab kasutaja valida kättesaadavate ja lubatud mobiilsidevõrgu ühenduste hulgast. Näiteks võib kasutajal olla võimalik kasutada Elisa/Vodafone’iga ühenduse loomiseks nii 2G kui ka 3G ühendust.

Selle valiku valimisel toimub parajasti tuvastatavate võrkude otsimine selleks võib kuluda mitu minutit.

Kasutajale esitatakse operaatori nimi, kättesaadava ühenduse tüüp, signaali tugevus ja olek (nt kättesaadav, aktiivne, keelatud).

Kasutaja saab ühenduste hulgast valida ja nupuga “Ühenda” valiku realiseerida siis saab olekuks “Aktiivne”.

Vali võrk