Selle valiku all esitatakse kasutajale nimekiri praegu kasutatavatest keeltest, mille hulgast ta saab valida. Vaikimisi on valitud arvuti aktiivne lokaat. Palun arvestage, et mõne keele puhul ei pruugi Windows installeerida täiendavaid keelepakke.

Keel