Kasutusaruanded esitatakse kasutuse vaates. Selle valiku alt kehtestada nii aja (tundides) kui ka andmemahu (megabaitides) piirmäära. Neid väärtusi rakendatakse kasutuse vaate skaalade juures. Kui kasutaja ületab piirmäära, muudetakse skaalasid automaatselt.

Võite määrata ka kasutuse hoiatused. Saate valida, kas enne kasutuslimiidi täitumist (kui umbes 95% kasutuslimiidist on täitunud) ja kasutuslimiidi täitumisel või ületamisel antakse hoiatus.

Kui valite kasutuslimiidi ületamise hoiatuse, näidatakse seda hoiatust iga kord, kui avate andmeühenduse, mille limiit on ületatud. Selle hoiatuse näitamise lõpetamiseks peate selle suvandi tühistama või suurendama vastavat kasutuslimiiti.

 

Kasutuse sätted