Selle valiku alt saab kasutaja määrata rakenduse käivitamise viisi. Saab määrata, et see kas käivitub Windowsi käivitamisel automaatselt või käivitatakse käsitsi selleks peab kasutaja käivitama rakenduse kas menüüst või töölaua ikooni abil.

Käivitus