Selles aknas kuvatakse erinevad ühenduse tüübid, mida saab luua.

Automaatne ühendus. Pärast võrgu leidmist loob rakendus sellega automaatselt ühenduse. See võib toimuda pärast arvuti käivitamist või mobiilsideseadme ühendamisel.
Küsimisega ühendus. Kuvab teate, milles palutakse luua ühendus leitud võrguga või avada rakenduse põhikuva.
Käsiühendus. Pärast võrgu leidmist ilmub ekraanile teavituskuva, mille kaudu kasutaja saab avada rakenduse põhikuva

Halda ühendusi