Selles aknas kuvatakse parajasti kasutatavad ühendatud seadmed.

Enamasti on kasutajal ühendatud ainult üks seade. Kui ühendatud on aga mitu seadet, saab kasutaja valida soovitud seadme, et muuta see aktiivseks ja/või määrata vaikeseadmeks.

Seadmehalduse aken sisaldab seadme nime, seadme vaikeseadmeks määramise võimalust ja olekutähist.

Seadme nime all kuvatakse arvutiga ühendatud mobiilsideseadmete nimed.

Valiku “Määra vaikeseadmeks” kaudu saab kasutaja valida konkreetse seadme ühenduse loomisel kasutatavaks vaikeseadmeks.

Olekutähis võib näidata järgmisi olekuid:

· aktiivne – Vodafone Mobile Connect Lite kasutab mobiilsideseadet;
· passiivne – mobiilsideseadet ei kasuta ükski rakendus;
· kasutuses – mobiilsideseadet kasutab mingi muu rakendus;
· ei reageeri – mobiilsideseade võib olla ühendatud, kuid ei reageeri käskudele.

Halda seadmeid