Selle valiku alt saab kasutaja määrata ühenduseks kasutatava pöörduspunkti.

Võib esineda kolm juhtu, mida kirjeldatakse täpsemalt allpool.

1. Esimesel juhul proovib rakendus luua ühenduse automaatselt konkreetse koduvõrgu vaikepöörduspunkti kaudu. See eeldab, et seade esitab õigesti oma koduvõrku.
2. Teisel juhul esitatakse kasutajale automaatse või käsiühenduse loomisel operaatorite nimekiri, kust saab valida.
3. Kolmandal juhul saavad kasutajad vajalikud pöörduspunkti sätted käsitsi sisestada. Nende andmete õigsust ei kontrollita.

Kasutaja valib asjakohased variandid ja sisestab vajalikud andmed.

APN-i sätted