Selles osas kirjeldatakse täpselt kõiki toote menüüvalikuid.

Kasutajaakna põhikomponendid on järgmised:

tiitliriba – programmi nimi “Vodafone Mobile Connect Lite”;
menüüriba valikutega, mille abil kasutaja saab ühendusvõimalusi juhtida ja hallata;
külgriba, kust saab juhtida aktiivset akent, mis kuvatakse külgribast paremal;
aktiivne aken, kus näidatakse kontekstitundlikku teavet ja juhtimisvahendeid.

 

Kõiki neid elemente käsitletakse.

Menüüriba on alati nähtaval ja pakub kasutajale järgmisi valikuid, mida kirjeldatakse allpool täpsemalt.

Fail
o Vodafone SMS
o Välju
Vaade
o Põhiaken
o Kasutus
Sätted
o Keel
o Käivitus
o APN-i sätted
o Kasutuse sätted
o Halda ühendusi
o Halda seadmeid
o Statistika hõive
o Võrgueelistused
o Autentimissätted

 

Tööriistad
o Vali võrk
o Muuda PIN-koodi
o PIN-koodi nõue
Abiteave
o Diagnostika
o Abiteabe sisukord
o Teavet

Vodafone Mobile Connect Lite’i kasutajaakna menüüvalikud