Selle menüüpunkti kaudu saab kasutaja käivitada Vodafone Mobile Connect Lite’i. Olenevalt sätetest võib programm Windowsi käivitamisel automaatselt käivituda. Kui see aga nii ei ole s.t kui seadistamisel valiti käsikäivitus või rakendus suleti ja kasutaja soovib seda uuesti käivitada võib valida selle menüüpunkti.

Korraga töötab ainult üks rakenduse eksemplar.

Vodafone Mobile Connect Lite