Installeerimise käigus luuakse programmimenüü. Menüüvalikud paigutatakse programmikausta Vodafone\VMC Lite.

 

Menüüvalikuid on neli ja neid kirjeldatakse allpool.

Installeerimistavad programminenüüd