Η δυνατότητα αποστολής ή λήψης γραπτών μηνυμάτων ενώ υπάρχει μια ενεργή σύνδεση δεδομένων εξαρτάται από τη συσκευή: Η δυνατότητα υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές όπως το Huawei E220, αλλά όχι από άλλες. Όταν μια συσκευή δεν υποστηρίζει ταυτόχρονη σύνδεση δεδομένων και SMS, τα γραπτά μηνύματα που δημιουργήθηκαν πρόσφατα παραμένουν στα Εξερχόμενά σας έως ότου η τηλεφωνική σύνδεση είναι ελεύθερη.

SMS και συνδέσεις δεδομένων