Περιλαμβάνονται οι παρακάτω φάκελοι:

 

· Εισερχόμενα – αποθηκεύει μηνύματα κειμένου που λήφθηκαν από το τηλέφωνό σας. Μη αναγνωσμένα μηνύματα – με έντονη γραφή.
· Εξερχόμενα – αποθηκεύει μηνύματα κειμένου που έχουν σταλεί από το  Vodafone Mobile Connect Lite αλλά που δεν είναι ακόμη δυνατό να σταλούν στο τηλέφωνό σας.
· Πρόχειρα – μηνύματα κειμένου που έχετε δημιουργήσει και αποθηκεύσει.
· Απεσταλμένα – μηνύματα κειμένου που έχετε στείλει από το Vodafone Mobile Connect Lite
· Διαγραμμένα – μηνύματα κειμένου που έχουν διαγραφεί.

 

Φάκελοι SMS