Είναι δυνατή η εξαγωγή του βιβλίου διευθύνσεών σας σε ένα αρχείο κειμένου οριοθετημένο με κόμμα. Το αρχείο αυτό είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ως αντίγραφο ασφαλείας, να εισαχθεί σε μια άλλη εγκατάσταση του Vodafone Mobile Connect Lite ή να ανοιχθεί σε ένα άλλο πακέτο λογισμικού.

 

Επίσης, είναι δυνατή η εξαγωγή του βιβλίου διευθύνσεών σας στη SIM του τηλεφώνου σας, εφόσον το τηλέφωνο υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα.

 

Αν η εξαγωγή του βιβλίου διευθύνσεων ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης το οποίο εμφανίζει το πλήθος των στοιχείων που έχουν εξαχθεί.

 

 

Εξαγωγή επαφών