Είναι δυνατή η εισαγωγή ενός αρχείου κειμένου οριοθετημένου με κόμμα στο βιβλίο διευθύνσεών σας. Το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή: “αριθμός”, “όνομα” ακολουθούμενο από έναν χαρακτήρα επαναφοράς και αλλαγή γραμμής.

 

Επίσης, είναι δυνατή η εισαγωγή από την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας, εφόσον το τηλέφωνο υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα. Για τα τηλέφωνα που υποστηρίζουν πολλαπλούς τηλεφωνικούς αριθμούς για ένα όνομα (π.χ. κινητού και εργασίας), οι καταχωρήσεις αυτές εμφανίζονται τυπικά ως “όνομα\Κ” ή “όνομα\Ε”.  Αυτή η ένδειξη ίσως διαφέρει από τηλέφωνο σε τηλέφωνο.

 

Και στις δύο περιπτώσεις, αν ένα στοιχείο υπάρχει ήδη στο βιβλίο διευθύνσεων δεν θα εισαχθεί.

 

Με την ολοκλήρωση μιας εισαγωγής θα λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης που εμφανίζει το πλήθος των στοιχείων που έχουν εισαχθεί.

 

 

Εισαγωγή επαφών