Η δυνατότητα SMS υποστηρίζει ένα απλό βιβλίο διευθύνσεων με ονόματα και αριθμούς που είναι αποθηκευμένη τοπικά στον υπολογιστή σας.

 

Περιλαμβάνονται εργαλεία για τη δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή των επαφών.

 

Οι επαφές που διαγράφονται χάνονται οριστικά.

 

 

Διαχείριση επαφών