Το Vodafone Mobile Connect Lite θα σας προειδοποιεί πάντοτε όταν στέλνετε ένα μήνυμα κειμένου. Αυτό παρέχει προστασία έναντι κακόβουλων λογισμικών που επιχειρούν να εισβάλουν στην τηλεφωνική σας σύνδεση. Η προτροπή θα εμφανίζεται πάντοτε αν δεν αποεπιλέξετε το πλαίσιο προειδοποίησης στο προειδοποιητικό παράθυρο.

Προειδοποίηση ασφαλείας PSA