Σε ορισμένες συσκευές απαιτείται ο αριθμός του κέντρου υπηρεσίας για το δίκτυό σας. Ο αριθμός είναι δυνατό να ορισθεί στο Ρυθμίσεις  |  Κέντρο Εξυπηρέτησης. Αν το δίκτυό σας δεν είναι διαθέσιμο στην αναπτυσσόμενη λίστα μπορείτε να πληκτρολογήσετε έναν προσαρμοσμένο αριθμό τηλεφώνου

Ορισμός Αριθμού Κέντρου Υπηρεσίας