Για τη δημιουργία ενός νέου μηνύματος κειμένου, επιλέξτε Δημιουργία από την ταχεία γραμμή ή το μενού.

 

Ένα παράθυρο παρέχει πλαίσια επεξεργασίας για την εισαγωγή του τηλεφωνικού αριθμού προορισμού και την πληκτρολόγηση του κείμενου του μηνύματος. Μπορείτε να επιλέξετε μία ή περισσότερες καταχωρήσεις από το βιβλίο διευθύνσεών σας κάνοντας κλικ στο κουμπί ‘Προς’. Αν πληκτρολογήσετε τον τηλεφωνικό αριθμό με μη αυτόματο τρόπο, μπορείτε να επιλέξετε το κουμπί  ‘Προσθήκη στις επαφές’ για την προσθήκη του στοιχείου στο βιβλίο διευθύνσεων.

 

Το παράθυρο εμφανίζει το πλήθος μηνυμάτων και χαρακτήρων καθώς πληκτρολογείτε.

 

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε νέα μηνύματα κειμένου από ένα ήδη υπάρχον μήνυμα κειμένου επιλέγοντας τις επιλογές ‘Απάντηση’, ‘Απάντηση με πρωτότυπο’ ή ‘Προώθηση’. Το εμφανιζόμενο παράθυρο διαλόγου συμπεριφέρεται όπως και το παράθυρο του νέου μηνύματος.

 

 

Δημιουργία και αποστολή SMS